Beste Bezoeker,

Het hing al enige tijd in de lucht: onze machine breiclub De Verzethendel wordt (is) per 1 oktober 2020 opgeheven.

Het zal eenieder duidelijk zijn, dat het onmogelijk is om, met in achtneming van alle regels, clubbijeenkomsten te houden in een potentieel te kleine ruimte. Afgezien daarvan is het Bestuur van mening dat de meerderheid van onze leden tot de risicogroep behoort, en dat we deze mensen niet onnodig risico’s moeten laten nemen.

Wij hebben ruim 34 jaar een leerzame, productieve en vooral gezellige groep dames gevormd, die lief en leed met elkaar deelde. Alle mogelijke perikelen rond het machine breien uitwisselden wij met elkaar uit en menig pronkstuk werd bewonderd tijdens de maandelijkse bijeenkomsten. Tot op de dag van vandaag zijn er nog leden van het eerste uur en het gaat ons aan het hart, hier een punt achter te moeten zetten.

Het bestuur spreekt de hoop uit, dat er tussen de leden nog genoeg contacten zullen blijven.

Wij hopen dat de geest van onze club nog lang mag voortbestaan.

Namens het Bestuur,

Anja Verkamman, secretaris
Wendy Herfst, penningmeester
José van der Linden, voorzitter